Služby

Analýza a návrhy řešení – mapování procesů a výkonů v praxi, časové snímky, analýzy dat, benchmarking, určení kořenových příčin problémů, návrhy konkrétních opatření, stanovení potenciálu možných zlepšení a přínosů.

Implementace návrhů a řízení projektů – definice projektového rámce (cílů, harmonogramu a odpovědností), sestavení projektového týmu, nastartování projektu, metodická podpora členů týmu, projektové plánování a řízení, reporting dosažených výsledků.

Trénink a koučink – seznámení s metodami a ověřeným know-how, příklady a ukázky nejlepších metod řešení, aplikace poznatků do konkrétní praxe, sestavení akčních plánů, rozvoj lidských zdrojů.

puzzle a ruka

Věříme, že Vaše společnost je jedinečná, a že máte specifické potřeby.  Kontaktujte nás, Vašim potřebám budeme pečlivě naslouchat. 

Nebo si přímo objednejte rychlý Audit produktivity, abyste zjistili, v kterých oblastech máte nejvyšší potenciál zlepšení a jakým způsobem lze zvýšení Vaší produktivity a konkurenceschopnosti dosáhnout.