Řídící a obchodní procesy

  • Zlepšení efektivity řídících a obchodních procesů
  • Identifikace a ocenění procesů
  • Procesní kalkulace nákladů (Activity Based Costing)
  • Optimalizace produktového portfolia
  • Inovace obchodní strategie
  • Nastavení odpovědností, kompetencí a měřitelných ukazatelů
  • Motivace a aktivizace zaměstnanců
  • Akční plány