Reference

  • Zvýšení produktivity výrobních týmů velké strojírenské společnosti optimalizací výrobních procesů a změnou systému odměňování.
  • Objektivizace norem, nastavení systému normování a trénink normovačů v zakázkově řízené výrobě.
  • Zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení dodávkové spolehlivosti ve strojírenství.
  • Zavedení systému týmové práce v nadnárodní společnosti z oblasti automotive.
  • Ocenění podpůrných procesů a jejich optimalizace v závodě německého koncernu.
  • Nastavení procesní organizace a procesního řízení ve stavební firmě.
  • Řízení společnosti zaměřené na služby interní logistiky na území Ruské federace.
  • Audit výrobních kapacit a finanční model zahraničního závodu.
  • Optimalizace toku obalového materiálu ve výrobním závodě významné automobilky.