Lean – START!

  • Zavedení principů štíhlé výroby
  • Trénink zaměstnanců spolu s praktickou aplikací prvků štíhlé výroby
  • Identifikace a odstraňování plýtvání
  • Produktivní pracoviště, výrobní buňky
  • Standardy a vizualizace
  • Zvýšení využití strojů a zařízení (SMED, TPM)
  • Týmová práce a motivace
  • Trvalé zlepšování (KAIZEN)
  • Definice implementačních projektů
  • Koučink zaměstnanců při realizaci implementačních projektů

Typický rozsah je 3 x 2 dny tréninku + 3 x 1 den koučinku pro skupinu zaměstnanců do 10 osob.