Kontakt

LeanTeam s.r.o.logo-leanteam

Paskovská 935/298, 720 00 Ostrava
IČ: 035 64 045    DIČ: CZ03564045
www.leanteam.cz

Mgr. Radim Wojnar                            Ing. Jaroslav Čižmár
tel. +420 602 712 771                         tel. +421 918 476 577
wojnar@leanteam.cz                         cizmar@leanteam.cz