Interní logistika

  • Optimalizace interní logistiky
  • Layout výrobního procesu
  • Analýza a optimalizace materiálových toků
  • Analýza a optimalizace toku obalového materiálu
  • Řízení stavu zásob, redukce skladovacích ploch
  • Logistika pracoviště – plynulý tok, kanbany a supermarkety