Audit produktivity

  • Rychlá analýza potenciálu zlepšení podnikových procesů
  • Identifikace úzkých míst a problematických oblastí
  • Benchmarking hodnot klíčových ukazatelů
  • Audit prvků výrobního systému
  • Časové snímky, identifikace neproduktivních činností
  • Návrhy optimalizace procesů na vybraných pracovištích
  • Návrhy změn a vyčíslení možných přínosů
  • Projektový rámec pro implementaci změn
  • Závěrečná prezentace výsledků auditu

Typická délka trvání je 1-2 dny, podle velikosti firmy.