Administrativní a podpůrné procesy

  • Eliminace plýtvání v administrativních a podpůrných procesech
  • Struktura pracovního času, identifikace plýtvání
  • Měření a benchmarking výkonnosti
  • Zmapování a redesign procesů
  • Stanovení potřebného času na vykonávání činností
  • Určení potřebných kapacit lidských zdrojů
  • Nastavení klíčových ukazatelů (KPI) pro měření výkonnosti a motivaci
  • Vytvoření karet procesů a popisů pracovních míst
  • Podpora při implementaci změn